امروز دوشنبه 27 فروردین 1403 http://behfarolom.cloob24.com
2
برای دریافت روی هر یک راست کلیک کرده و گزینه save as را انتخاب کنید 

مشاهده در ادامه مطلب 

1

رودخانه های لرستان:

در لرستان 23 رود جریان دارد که بر اساس حوضه ی آبریز به سه دستهتقسیم می شوند.

 رودهای حوضه دز و رودهای کرخه، که در مجموع 96 درصد سطح استان رادر بر می گیرند

 . و رودهای حوضه ی مرکزی که سطح کوچکی از شرقی ترین قسمت استان را بهخود

 اختصاص داده اند.

رودخانه های حوضه آبریز دز: رودخانه سزار، تیره، رودخانه بختیاری،سرخاب  ، کشور،

 سبز، چم چیت، اسک،رودخانه الیگودرز و ازنا

 

رودخانه های حوضه ی آبریز کرخه:


 رودخانه سیمره، کشکان،کهمان، دره شهر، گند، خرم آباد، کرگافه   

1

نام های قدیمی ترکیبات شیمیایی

نیتریک اسید=جوهر شوره

سولفوریک اسید=جوهر گوگرد، روغن زاج

کلریدریک اسید=جوهر نمک

استیک اسید= جوهر سرکه

فرمیک اسید=جوهر مورچه

بنزوئیک اسید= جوهر حسن لبه

کلسیم اکسید=آهک زنده

کلسیم هیدرواکسید=آب آهک-شیر آهک

کلسیم سولفات= سنگ گچ، ژیپس

کلسیم کربنات=گل سفید، سنگ آهک

منیزیم هیدرواکسید=شیرمنیزی

منیزیم سولفات=نمک اپسوم

منیزیم سیلیکات=پنبه کوهی (آزبست)

آلومینیم پتاسیم سولفات= زاج سفید

آلومینیم پتاسیم سیلیکات= پنبه نسوز

آهن(II)سولفات= زاج سبز

آمونیم کلرید= نشادر

روی اکسید=سفید آب روی

روی سولفات= نمک روی

روی سولفید=بلاند

مس(II)سولفات=کات کبود

سدیم هیدرو اکسید= سود سوزآور

سدیم کربنات= قلیا

سدیم برات=بوراکس

سدیم کلرید= نمک طعام

سدیم نیترات=شوره خاک

سدیم سولفات=نمک گوبر

سدیم تیوسولفات=داروی ثبوت

سدیم آلومینیم فلئورید=کریولیت

دی نیتروژن اکسید=گاز خنده

جیوه=سیم آب

جیوه(II)کلرید=سوبلیمه

سرب استات= شکر سرب

سرب تترا اکسید= سرب سرخ

سرب کربنات بازی= سرب سفید

سرب منواکسید= لیتارژ، مردار سنگ

پتاسیم نیترات= شوره قلمی

پتاسیم کربنات= پتاس

پتاسیم هیدرواکسید= پتاس سوزآور

گرافیت=سرب سیاه

نقره نیترات= سنگ جهنم

مخلوط منواکسیدکربن و هیدروژن= گاز آب

مخلوط سدیم بیکربنات و سیتریک اسید= نمک میوه

باریم هیدرواکسید= آب باریت

 

جهت مطالعه بقیه به ادامـــــــــــــــــــــــــــــــــه مطلب بروید

2
 کتاب علوم نهـــم چاپ 95   دانلود

فصل 8: زمین ساخت ورقه ای فایل پاورپوینت    فایل pdfبرای جزوه دانلود       

فصل 9:  فسیل ها   فایل پاورپوینت    فایل PDF  دانلود

فصل 10: نگاهی به فضا فایل PDF  دانلود

فصل 11: گوناگونی جانداران  فایل PDF  دانلود

فصل 12: دنیای گیاهان  فایل PDF  دانلود

فصل های: 13 و 14 و 15 دانلود 

     جدول تناوبی سفید جهت تمرین حفظ جدول تناوبی  دانلود

نمونه سوال چهار گزینه ای نهم  شیمی  نمونه ی1  دانلود

    نمونه سوال علوم نهم ترم اول 1 دانلود     نمونه 2 دانلود    نمونه ی 3 دانلود   نمونه 4 دانلود نمونه 5      دانلود    نمونه 6    دانلود   

نمونه سوال تیز هوشان 93-82 ورودی متوسطه دوم  سوال دانلود  پاسخنامه دانلود   

 

                                                   

1
متن  کامل کتاب علوم تجربی هشتم دانلود

فصل 4: تنظیم عصبی  دانلود                فصل 5: اندام های حسی   دانلود

فصل 5: دستگاه حرکتی   دانلود            فصل 6: تنظیم هورمونی دانلود 

فصل 7: الفبای زیست فناوری  دانلود      فصل 8: تولید مثل در جانداران دانلود

فصل 11: کانی ها  دانلود                     فصل 12: سنگ ها  دانلود 

  فصل 13: هوازدگی  دانلود            سوالات الفبای زیست فناوری با پاسخ دانلود

خلاصه و سرفصل های مهم فیزیک و شیمی هشتم دانلود

6
کتاب علوم تجربی هفتم  دانلود

 

فایل از معدن تا خانه دانلود        سوالات از معدن تا خانه دانلود

فصل 6: سفر آب بر روی زمین  دانلود       سوالات سفر آب بر روی زمین    دانلود 

فصل 7: سفر آب درون زمین  دانلود      سوالات سفر آب درون زمین     دانلود

فصل 11: سلول و سازمان بندی آن دانلود        سوالات سلول و سازمان بندی بدن دانلود

فصل 12: سفره سلامت  دانلود        نمونه سوالات سفره ی سلامت دانلود

فصل 13: سفر غذا دانلود                  فصل 14: گردش مواد: دانلود

فصل 15: تبادل با محیط  پاورپوینت دانلود

1
 نوبت صبح دانلود                         نوبت عصر دانلود

نوبت صبح فایل ورد   دانلود

پیش نویس کتاب های دهم

0
کتاب علوم ششم چاپ 96  دانلود